Компанія Design-lashes (далі – «Виконавець») адресує цю публічну оферту (пропозицію) (далі – «Оферта») укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – «Договір») необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Замовник») ), разом іменовані «Сторони», а кожна окрема «Сторона» на умовах та у порядку, передбачених цим Договором. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають таке значення: Публічна оферта – публічна пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця https://design-lashes.com.ua адресована невизначеному колу замовників, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України (далі – ДКУ), укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на певних умовах. Публічний договір – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником його умов. Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору, шляхом оплати замовлених послуг, у тому числі часткової передоплати замовлення та/або шляхом здійснення дій щодо реєстрації на сайті. Клієнт – фізична особа, яка користується Послугами Замовника. Сайт Виконавця (далі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в локальній мережі та в Інтернеті за адресою https://design-lashes. com.ua , яка є одним із основних джерел інформування Виконавця та Клієнтів. Сервіси сайту – функціональні можливості сайту, призначені для використання Замовниками. Design Lashes – це ресурс у мережі Інтернет під доменним ім’ям https://design-lashes.com.ua, функціонал якого дозволяє Виконавцю створювати, розміщувати та реалізовувати власні інформаційно-консультаційні послуги (продукти) Замовникам. Design Lashes, задля забезпечення роботи ресурсу, вправі залучати третіх осіб. Інформаційно-консультаційні послуги (продукти) (далі – «Послуги», «Продукти») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (Семінари, Конференції, Курси, Тренінги, майстер-класи, Коуч-сесії, Програми, Лекції, Технології, Консультації та / або інші послуги у форматах Заходів, Відео, Online-трансляції, вебінари, консультації корпоративного навчання, Аудіо, текстової інформації та інших), що пропонуються та/або реалізуються Замовнику Виконавцем за допомогою функціоналу сайту Design Lashes. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, зазначеними на сторінці відповідної Послуги (Продукту) Виконавця – на https://design-lashes. com.ua. Інформація про вартість послуг Виконавця, розміщена на сайті Виконавця та/або на стійці адміністратора, оголошена під час консультації щодо Послуги (Продукту). Захід – це Продукт (семінари, конференції, курси, тренінги, Майстер-клас, Коуч-сесія Програма, Лекція, Гра, Консультація та/або інші), де Послуга надається у форматі живих заходів за конкретно визначеним в односторонньому порядку експертом-партнером, місцем проведення, форматом, темою, програмою, датою та проміжком часу. Інформація відзначається на сторінці відповідного Продукту на https://design-lashes.com.ua Програма заходу – докладні умови надання певної послуги (Продукту), що включає, у тому числі, але не виключно, такі умови: назва, загальна інформація, предмет, зміст та навчальна програма Послуги (Продукту), імена викладачів, тренерів, коучерів; загальна тривалість, кількість годин та розклад (графік) Послуги (Продукту) вартість Послуги (Продукту). Відео / Аудіо (Відео / Аудіо-курс, Відео / Аудіо-лекція, Відео / Аудіо-запис) – це Продукт, в якому Послуга надається шляхом надання доступу до перегляду Контенту (перегляду / прослуховування відео / аудіо-запису Семінару, конференції, курси, тренінги, майстер-класи, Програми, Лекції тощо з конкретно визначеним в односторонньому порядку Виконавцем, темою, програмою та терміном доступу до Контенту. Консультації (персональне чи групове консультування, корпоративні тренінги тощо) – це Продукт, в якому Послуга надається шляхом індивідуального чи групового консультування на теми на умовах, що попередньо узгоджені між Замовником та Виконавцем. Файли (книги, статті, шаблони, презентації, огляди, журнали, тести тощо) – це Продукт, в якому Послуга надається шляхом надання доступу до Контенту, а саме завантаження файлів з інформацією у форматах .docx .pdf .ppt . xlsx .epub.fb2 .mobi .txt .html .rtf .djvu .psd .ai та інших. Пакет продуктів (Комплексна програма) – це тип Продукту, який поєднує дві та більше Послуги (Продуктів) та реалізується на Design Lashes за своїми, визначеними в односторонньому порядку.ником умовами, які вказуються на сторінці відповідного пакета продуктів на https://design-lashes.com.ua Інформація про вартість пакету продуктів Виконавця , розміщена на сайті Виконавця та/або на стійці адміністратора, оголошена під час консультації щодо Послуги (Продукту). Контент – вся інформація, яка становить зміст Заходів та/або online-трансляцій, вебінарів, у тому числі, файли з даними, тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші зображення, включаючи знову з використанням Сайту, а також запис Заходів. Навчання – участь Замовника у Заходах Виконавця, у тому числі, але не виключно, участь Замовника у Заходах, тренінгах, воркшоп-сесіях, вебінарах, а також особисті та групові (оффлайн та онлайн) заходи та консультації з Виконавцем. Прейскурант – затверджені Виконавцем розцінки за свої послуги, яким встановлюється єдиний всім Замовників розмір оплати за надання послуг. Замовлення – Послуга або список послуг із переліку, розміщеного на Сайті, які Замовник вибрав або планує обрати у майбутньому. Попередня оплата – оплата коштів за Послугу, яка провадиться Замовником після оформлення Замовлення та є підтвердженням повної та беззастережної згоди Замовника укласти Договір. Реєстраційна форма – документ, що оформляється самостійно Замовником або Виконавцем (за словами Замовника) та є невід’ємною частиною цього Договору. Обов’язковими реквізитами реєстраційної форми є:
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • адреса електронної пошти;
 • контактні телефонні номери.
Замовник несе повну відповідальність за зміст та достовірність даних, зазначених у Реєстраційній формі. Розповсюдження (завантаження) – форма доступу Замовника до контенту Послуги (Продукту), у процесі чого здійснюється створення копії Послуги (Продукту) в електронній (Цифрові формі) із збереженням у пам’яті пристрою Замовника та/або без такого зберігання. Пристрій – це електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати зберігання, обробку та розповсюдження звуку та зображення, як стаціонарне, так і портативний (Включаючи, але не обмежуючись такими: мобільні телефони, смартфони, ноутбуки, КПК та інші). Приміщення Виконавця (Далі – «Приміщення») – спеціально обладнане житлове або нежитлове приміщення, зумовлене індивідуальними умовами Виконавця із Замовником, де Виконавець надає послуги Замовникам відповідно до цього Договору. Час роботи Виконавця – якщо інше не встановлено відповідним актом Виконавця, період роботи з 09 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. щодня тижня, без перерв та вихідних. Інші терміни, які використовуються у цьому Договорі, визначаються відповідно до тлумачення, що склався звичаєм ділового обороту та чинного законодавства України. 1. Загальні положення 1.1. Цей Договір є публічним відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 ЦКУ та його умови однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір. 1.2. Цей Договір, відповідно до 628 ЦКУ, є змішаним договором, тобто таким, у якому містяться елементи різних договорів: публічного договору, договору приєднання, договору надання інформаційно-консультаційних послуг тощо. 1.3. Цей Договір відповідно до ст. 634 ЦКУ є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем і який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору загалом та без застережень, крім випадків прямо передбачених законом. 1.4. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цього Договору, і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам відмовитися від користування послугою (Продуктів) Виконавця або укласти інший двосторонній Договір. 1.5.Договір, укладений з Виконавцем у вигляді акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 ЦКУ та є рівноважним договору, підписаному Сторонами та вважається Замовник ознайомився та згоден з умовами цієї Оферти. Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених у цьому Договорі. 1.6. Умови цієї оферти не застосовуються, якщо між сторонами укладено інший двосторонній договір та його норми діють на час надання послуг (продуктів). 1.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатність, а також всі права та повноваження, необхідні та достатні для укладання та виконання цієї Оферти відповідно до його умов. 1.8. Усі умови Договору, передбачені цією Офертою, є обов’язковими для Сторон. 1.9. Чинна редакція положень Договору, передбачених цією Офертою, міститься за посиланням https://design-lashes.com.ua Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати положення Договору, передбачені цією Офертою, у будь-який момент без попереднього або подальшого повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, передбачених цією Офертою, та знайомиться з їхньою чинною редакцією. Продовження користування послугами Design lashes Замовником після внесення змін або доповнень до положень Договору, передбачених цією Офертою, означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами чи доповненнями. 1.10. Усі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, мають довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань щодо виконання Послуги (Продукту) перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або надіслати запит на адресу електронної пошти info@design-lashes.com.ua. 2. Акцептування договору 2.1. Ця оферта, у разі прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, у тому числі електронним, угодою (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник з моменту Акцепту останніх умов договору, передбачених цією Офертою, разом з умовами або додатками до неї, у разі наявності таких додатків. 2.2. Для того, щоб прийняти цю Оферту та укласти Договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладення договору на умовах, викладених у Оферті. 2.3. Пропозиція є повною і беззастережно прийнятою (акцептованою), а договір вважається укладеним з моменту оплати Замовником Послуг (Продуктів) Виконавця, в тому числі часткової передоплати замовлення та/або шляхом здійснення дій щодо реєстрації на сайті, залежно від того, яка подія настала першою . У такому разі додаткове підписання Договору з боку Замовника не потрібне. При цьому натискання Замовником кнопки «Зареєструватися» означає повну та беззастережну згоду Замовника з положеннями Договору, передбаченими цією Офертою (акцепт оферти). У разі незгоди з умовами Договору, передбаченими цією Офертою, або з її окремими положеннями, Замовник зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Послуг (Продуктів) DESIGN LASHES 2.4. Факт оплати замовлених послуг, у тому числі часткової передоплати замовлення та/або здійснення дій з реєстрації на сайті з метою акцепту цієї оферти, зокрема, але не виключно, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їхнього порушення чи невиконання – згоден нести відповідальність усіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України. 2.5. Акцептуючи Оферту, Замовник автоматично погоджується з повним та беззастережним прийняттям умов Прейскуранта та всіх додатків у разі наявності таких додатків, які є невід’ємною частиною цього Договору. 3. Предмет договору 3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується забезпечити проходження навчання Замовником шляхом надання йому послуг (Продуктів), у тому числі об’єктів інтелектуальної власності Виконавця, що містять (авторські права на твори, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, комерційні таємниці, дизайн, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування тощо), а Замовник зобов’язується прийняти та своєчасно сплатити такі послуги. 3.2. Актуальні умови, розклад, програма, адреса, вартість та дати проведення Заходів публікуються за адресою: https://design-lashes.com.ua та/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника, не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку надання послуг. Виконавець має право змінювати розклад, програму, адресу, вартість та дату проведення Заходів без згоди Замовника, заздалегідь повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 24 години до зміни. Замовник вважається належним чином повідомленим, якщо повідомлення оприлюднено за адресами в домені https://design-lashes.com.ua та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника. 3.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових та інших результатів застосування Замовником навичок, які освоєні в результаті отримання послуг (Продуктів). 3.4. Жодних претензій щодо результативності застосування Замовником знань та навичок, отриманих в результаті отримання Послуг (Продуктів), не може бути пред’явлено на адресу Виконавця. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, цілком і повністю покладається на Замовника. 4. Права та обов’язки Сторін 4.1. Права та обов’язки Виконавця 4.1. Виконавець зобов’язаний: 4.1.1. Надавати Послуги (Продукти) Замовнику відповідно до обраного ним Заходу, у порядку та строки, передбачені програмами заходів та тарифами Виконавця, які оприлюднені за адресою https: / /design-lashes.com.ua. Виконавець має право залучати для надання Послуг (Продуктів) найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених та/або інших уповноважених осіб Виконавця. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за належну якість надання послуг, такими найманими працівниками та/або субвиконавцями (субпідрядниками), та/або повіреними, та/або іншими уповноваженими особами Виконавця 4.1.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів) Design Lashes. 4.1.3. На прохання Замовника роз’яснити йому зміст цього Договору та будь-яку з його умов. 4.1.4. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, а також іншої інформації щодо особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю у зв’язку з виконанням цього Договору. 4.1.5. У випадку, якщо Захід передбачає видачу сертифіката/свідоцтва або іншого аналогічного документа про проходження навчання або підтвердження кваліфікації, Виконавець надсилає сертифікат/свідоцтво про проходження Заходу Замовнику протягом 10 робочих днів після його завершення в електронному вигляді. На вимогу Замовника сертифікат може бути наданий у паперовій формі. 4.1.6. Розробити навчальний план, організувати проведення заходів. 4.1.7. Неухильно дотримуватись положень Договору, передбачених цією Офертою. 4.1.8. У разі потреби забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі у Заході на умовах Договору. 4.2. Виконавець має право: 4.2.1. Вимагати від Замовника оплати вартості вибраних послуг (Продуктів) відповідно до умов Договору. 4.2.2. Вимагати від Замовника дотримання всіх положень Договору, передбачених цією Офертою. 4.2.3. Не допускати Замовника до Design Lashes, якщо зовнішній вигляд Замовника дає Виконавцю підстави вважати, що останній перебуває в стані алкогольного сп’яніння або під впливом будь-якої наркотичної речовини, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені у цьому пункті Договору, є очевидними для Виконавця. 4.2.4. Відмовити у наданні послуг (Продуктів) або відмовитися від Договору у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, грубого чи систематичного (понад 2 рази) порушення правил поведінки, або порушення громадського порядку Замовником та/або Клієнтом. При цьому вартість оплачених послуг не повертається Замовнику та є штрафом за порушення умов цього Договору. 4.2.5. На свій розсуд відмовити Замовнику у укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг (Продуктів). 4.2.6. Вимагати від Замовника відшкодування заподіяних ним збитків та завданих збитків (матеріальні збитки та моральну шкоду) на користь Виконавця, якщо не доведено, що шкода заподіяна не з вини Замовника. 4.2.7. Розвивати (розширювати) комплекс послуг (Продуктів). 4.2.8. Обробляти персональні дані Замовника під час укладання та виконання договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцепту Публічної оферти. Виконавець має право використовувати дані Замовника, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить законодавству України 4.2.9. Відмовити в обслуговуванні Замовника у разі повернення Попередньої оплати у порядку та на умовах, передбачених Договором. 4.2.10. Залучати третіх осіб до надання Послуг (Продуктів) Замовнику без узгодження таких дій Виконавця із Замовником. 4.2.11. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, Прейскурант (Тарифи на послуги) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, оприлюднюючи вказані зміни на Сайті, не пізніше ніж за 3 робочі дні з дня їх внесення (прийняття). Зміни набирають чинності з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніше) дата набрання чинності змінами не вказана Виконавцем при оприлюдненні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовнику регулярно перевіряти умови цієї Оферти щодо їх зміни та/або доповнень. продовження використання сайту Замовником після внесення Виконавцем змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне та повне прийняття та згоду Замовника з такими змінами та доповненнями. 4.2.12. В односторонньому порядку вносити зміни до Прейскуранту з подальшим розміщенням на Сайті відповідної інформації. 4.2.13. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, тести, екзамени, змінювати їх матеріали. 4.2.14. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовниками у процесі проходження Заходів, без будь-яких обмежень чи компенсацій Замовнику. 4.2.15. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості сайту, Заходів тощо. 4.2.16. Виконавець та/або особа, яка проводить Захід, при наданні Послуг (Продуктів) має право на перевірку виконаних завдань, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватись у засвоєнні Замовником інформації, отриманої під час проведення заходів. 4.3. Права та обов’язки Замовника 4.3. Замовник зобов’язаний: 4.3.1. Своєчасну та повну оплату наданої послуги (продукту) на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://design-lashes.com. ua, або адміністрацією Design Lashes. 4.3.2. Неухильно дотримуватись положень Договору, передбачених цією Офертою. 4.3.3. Акуратно та дбайливо ставитися до обладнання, навчальних матеріалів, додаткового інвентарю та іншого майна, що знаходиться у Приміщенні Виконавця. 4.3.4. Нести відповідальність (матеріальну та/або іншу юридичну) за свої дії під час навчання та за шкоду, заподіяну майну третіх осіб Замовником. 4.3.5. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе. 4.3.6. Заздалегідь (не пізніше 36 годин до початку надання Послуги (Продукту), обраної Замовником, попередити Виконавця про неможливість з’явитись. 4.3.7. Дотримуватись розкладу / графіку Заходів, виконувати практичні, самостійні та домашні завдання, використовувати отримані навчальні та методичні матеріали виключно в особистих цілях, не передавати отримані навчальні та методичні матеріали третім особам, крім членів сім’ї. не пропускати Заходи без поважних причин. 4.3.8. Використовувати Design Lashes виключно відповідно до умов цієї Оферти. 4.3.9. Відвідувати Заходи без малолітніх та неповнолітніх осіб, що значно підвищить якість та швидкість надання послуг (продуктів). 4.3.10. Замовник дає згоду отримання інформаційних розсилок від Виконавця. 4.3.11. Дотримуватись вимог протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та інших вимог та правил, встановлених чинним законодавством. 4.3.12. Негайно інформувати адміністратора або іншого представника Виконавця про всі інциденти, аварії, нещасні випадки, що трапились у Приміщенні Виконавця під час навчання. 4.3.13. Утримуватись у процесі навчання від дій, які: 4.3.13.1. Можуть перешкоджати іншим Замовникам, запрошеним особам чи лекторам брати участь у Фестивалі та отримувати інформацію у процесі проведення навчання. 4.3.13.2. Можуть завдати шкоди матеріальним цінностям інших Замовників, запрошених осіб, лекторів або Виконавцю, власників чи користувачів приміщення, в якому проводиться Захід. 4.3.13.3. Порушують громадський порядок, у тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створення шуму за допомогою пристроїв тощо. 4.3.13.4. Принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб або лекторів, у тому числі шляхом розміщення інформації в Інтернеті, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, має публічний характер. 4.3.13.5. Мають прояви у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Заходу або без такої мети. 4.3.14. Якщо це передбачено Програмою Заходу – скласти підсумковий внутрішній тест (іспит). 4.4. Замовник має право: 4.4.1. Самостійно вибирати продукти, що його цікавлять (послуги). 4.4.2. Отримати Послуги (Продукти) Виконавця у порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором. 4.4.3. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів). 4.4.4. Отримувати від Виконавця роз’яснення про зміст цього Договору та будь-яку з його умов. 4.4.5. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та його представників. 4.4.6. Замовляти додаткові послуги (Продукти), що підлягають додатковій оплаті. 4.4.7. Вимагати від Виконавця дотримання всіх положень Договору, передбачених цією Офертою. 4.4.8. Отримувати будь-яку інформацію про діяльність Design Lashes, яка не вважається Виконавцем конфіденційною. 4.4.9. Замовник має право відмовитися від укладеного договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це виконавця не пізніше ніж за 7 днів до початку Заходу. У разі відмови від укладеного договору або ініціювання його розірвання з порушенням 7-денного строку на попередження Виконавець не зобов’язаний повертати Замовнику сплачені кошти. Замовник розуміє та погоджується , що менш ніж за 7 днів до початку Заходу та після початку заходу Виконавець не зможе включити/допустити на Захід нових/інших осіб, але в той же час до та після початку Заходу Виконавець вже поніс та несе витрати на організацію заходу та надання послуг з урахуванням участі Замовника на Заході. Внесена Замовником сума до у такому разі буде сплатою фактичної вартості послуг на дату розірвання Договору. Виконавець має право, за його згодою, але не зобов’язаний, повернути частину коштів Замовнику або зарахувати їх до оплати наступних заходів або інших послуг (Продуктів), які замовив або замовить Замовник. У будь-якому випадку сума такого повернення чи заліку не може бути більше 50% вартості сплачених Замовником послуг (Продуктів) щодо яких Замовник ініціював відмову від укладеного за цією Офертою Договору або ініціював його розірвання з порушенням 7-денного строку на попередження. 4.4.10. За умови успішного проходження навчання отримати сертифікат/свідоцтво або інший аналогічний документ про проходження навчання або підтвердження кваліфікації у разі, якщо Захід передбачає їх видачу. 5. Надання та отримання послуг (Продуктів) 5.1. Замовником послуг та стороною цього Договору можуть бути лише фізичні особи, які досягли вісімнадцяти років. Заповнення заявки на Сайті та оплатою послуг є фактом підтвердження, що Замовник є повнолітньою особою та має повну дієздатність. 5.2. Перелік, назва та зміст Послуг (Продуктів) та терміни їх надання визначаються на відповідних веб-сторінках сайту. Умови заходів та програма навчання публікуються Виконавцем на сайті https://design-lashes.com.ua 5.3. Виконавець надає Замовнику послуги шляхом організації та проведення заходів, а Замовник зобов’язується отримувати надані йому послуги та оплачувати їх на умовах, визначених цим Договором. 5.4. Заходи можуть проводитись як Виконавцем особисто, так і іншими особами, які залучаються Виконавцем за домовленістю. 5.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше ніж за 3 (Трьох) робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни набирають чинності з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніше) дата набрання чинності змінами не вказана Виконавцем при оприлюдненні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовнику регулярно перевіряти умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) на предмет їх зміни та/або доповнень. 5.6. Точне місце та час проведення навчання повідомляються на Сайті. У разі потреби інформація про місце та час проведення навчання може бути повідомлена Замовнику додатково шляхом надсилання e-mail-повідомлення. Правила навчання та умови участі деталізовано повідомляються Замовнику під час першого дня навчання. 5.7. Відео аудіозапис заходів без письмової згоди Виконавця суворо заборонено. 5.8. Інформація про конкретні Послуги (Продукти) та/або зміст конкретних Послуг (Продуктів), інформація про умови надання доступу до Послуг (Продуктів), специфікація вимог для доступу до Послуги (Продукту), інші відомості або вимоги повинні та/або можуть бути повідомлені Замовнику відповідно до цього Договору або вимог законодавства вважаються повідомленим Замовнику належним чином, якщо виконано хоча б одну з таких умов: 5.8.1. Опубліковані на сайті. 5.8.2. Доведено до відома Замовника за допомогою електронних повідомлень, надісланих Замовнику Виконавцем через Інтернет. 5.8.3. Надруковано у рекламних та інформаційних матеріалах Виконавця. 5.8.4. Повідомлено Замовнику про його звернення за контактними адресами та телефонами Виконавця. 5.8.5. Доведено до відома Замовника іншими способами, доступними Виконавцю, у тому числі через кошти масової інформації (рекламу). 5.9. Виконавець не надає Замовнику гарантій, крім тих, що передбачені договором. 5.10. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою іншою метою інформацію та матеріали, які стали у його розпорядженні у зв’язку з наданням послуг (Продуктів), за винятком їх особистого користування. 5.11. Замовник зобов’язується не здійснювати запис тренінгів без спеціального дозволу Виконавця. 5.12. Замовнику забороняється:
 • розповсюджувати відео, аудіо-записи тренінгів будь-якими можливими способами;
 • розповсюджувати матеріали Заходу у вигляді розшифровки, тобто переведення аудіо або відео матеріалів у текстовий формат, та перекладу іншими мовами;
 • використовувати отриману від Виконавця інформацію в комерційних цілях, наприклад, для самостійного проведення заходів для третіх осіб за матеріалами, отриманими від Виконавця;
 • допускати поширення недостовірної, хибної інформації, яка ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця.
6. Вартість послуг та порядок оплати 6.1. Вартість Послуг з цієї Офертою / Договором визначається відповідно до вартості кожного конкретного Заходу на дату його замовлення (бронювання) та/або діючих тарифів та/або інших умов оплати, які публікуються за адресами в домені https://design-lashes.com.ua та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника. Ціни на Послуги вказуються у національній валюті України. 6.2. Доступ Замовнику до участі у Заході, інформація про який розміщена на Сайті, надається за умови 100% передоплати за участь у цьому Заході, шляхом перерахування грошових коштів коштів на поточний рахунок Виконавця чи розрахунку у готівковій формі. 6.3. Сплачені, але не використані в встановлені терміни Послуги (Продукти), вважаються наданими та вартість їх не повертається. У разі скасування запису менш ніж за 7 днів до початку Заходу, передплата не повертається. Замовник визнає та розуміє, що Виконавець, при наданні або бронюванні Замовнику Послуг (Продуктів), резервує йому необхідну кількість навчальних місць, які під час надання Послуг (Продуктів) не надаються третім особам. 6.4. У разі несплати послуг Замовником у порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов’язання щодо надання Замовнику Послуг (Продуктів). 6.5. Вартість послуг по Договору може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нових тарифів на сайті При цьому заброньовані та оплачені Замовником Послуги, що надаються за тарифами, що діяли на момент такого Бронювання. 6.6. Замовник самостійно відповідає за правильність вироблених ним платежів. 7. Персональні дані та умови конфіденційності 7.1. Беручи до уваги те, що при Укладення цього Договору Сторони стають відомими персональні дані (далі – «ПД») фізичних осіб з метою дотримання положень Закону України «Про захисту персональних даних» фізичні особи, підписуючи цей договір:
 • підтверджують, що дали згоду на збирання, обробку, накопичення, зберігання, розповсюдження та знищення персональних даних (далі за текстом БПД) Сторін цього Договору;
 • підтверджують, що поінформовані про свої права (згідно із Законом України «Про захист персональних даних») та про мету збору ПД.
 • повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації представників Сторін та погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та реалізації ділових відносин між сторонами
7.2. Персональні дані змовників зберігаються та обробляються Виконавцем у порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з його розірвання. 7.3. Сайт використовує файли “Cookie” та інші технології, щоб здійснювати контроль за використанням послуг Виконавця. Ці дані необхідні для оптимізації технічної роботи Сайту та підвищення якості надання послуг. На Сайті автоматично записуються відомості (включаючи URL, IP-адресу, тип браузера, мову, дата та час запиту) про кожного відвідувача сайту, а також факти використання програмного забезпечення вебінару. компанія може об’єднувати Персональні дані, отримані від Замовника, із відомостями (у в тому числі демографічним, географічним, освітніми, трудовими, інформацію про кількість візитів на сайт, загальний час перебування на Сайті), отриманими з інших сервісів на сайтах Виконавця або незалежних джерел, щоб покращити якість надання послуг. Замовник може відмовитися від надання персональних даних під час відвідування сайту або відключити файли cookie, але в цьому випадку всі функції та сервіси в склад сайту можуть працювати правильно. 7.4. Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку Виконавець може дізнатися про Замовника під час перебування останнього на Сайті та використання сайту Виконавець вважає інформацію про факти використання Послуг (Продуктів) Замовником, як і зміст Контенту Заходу конфіденційною інформацією. 7.5. Не конфіденційна інформація, публічно розкрито Сторонами під час виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами джерел, яких є вільний доступ будь-яким особам. 7.6. Виконавець приймає все необхідні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Замовників від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення, в тому числі:
 • забезпечує постійну внутрішню перевірку процесів збирання, зберігання та обробки даних та забезпечення безпеки;
 • забезпечує фізичну безпеку даних, запобігаючи неправомірний доступ до технічних систем, які забезпечують роботу сайту, у яких Виконавець зберігає персональні дані;
 • надає доступ до персональних даних лише тем співробітникам Виконавця або уповноваженим особам, яким ця інформація необхідна для виконання обов’язків, безпосередньо пов’язаних із наданням послуг Замовнику, а також експлуатації, розробки та покращення сайту. Такі особи пов’язані з Виконавцем зобов’язаннями щодо дотримання конфіденційності та можуть зазнати стягнення, включаючи припинення дії контракту та судове переслідування, якщо вони порушать дані зобов’язання;
 • Виконавець обробляє персональні дані, у тому числі, що передаються у сеансах авторизації на Сайті та сесіях використання інших сервісів сайту на серверах провайдерів послуг зв’язку, що діють відповідно до законодавства України та інших країн.
7.7. Компанія ніколи не вимагає надання Замовником будь-якого номера кредитної картки або пін-коду для кредитних чи інших грошових карток. У разі появи таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Сайту та повідомити про це на контактні адреси Виконавця, зазначені у цьому Договорі. 8. Права інтелектуальної власності 8.1. Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, що містяться на Сайті, є власністю Виконавця та захищені авторським правом. 8.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виняткові майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, у тому числі забороняти таке використання і т.п.) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав у зв’язку з отриманням ним Послуг (Продуктів) за цим Договором, у повному обсязі обсязі належать Виконавцю та/або іншим правовласникам протягом усього термін дії прав інтелектуальної власності. 8.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, розповсюджувати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних або некомерційних цілях надану Виконавцем у рамках цього Договору інформацію та матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким інакше, крім як для особистого користування. 8.4. Послуги (Продукти) надаються для особистого користування Замовником. Забороняється передавати контент Заходів третім особам для їхнього спільного використання без спеціального то дозволу Виконавця. 8.5. Замовник розуміє та усвідомлює, що під час проведення Заходів може проводитись відеозйомка та/або аудіозапис тощо. Уклавши договір Замовник надає дозвіл Виконавцю здійснювати таку фіксацію та використовувати її результати в будь-якій формі та будь-якими способами без погодження із Замовником, у тому числі в всіх проектах та / або заходах, що організовуються та / або проводяться Виконавцем як рекламний матеріал передавати третім особам тощо. 9. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів 9.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих він зобов’язань Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства України. 9.2. виконавець не дає Замовнику жодних гарантійних зобов’язань щодо Послуг (Продуктів), послуг, включаючи (список не вичерпний): безперебійність, своєчасність, безпомилковість, точна відповідність до рішенням конкретних завдань та побажань Замовника. 9.3. Виконавець додає все розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність та актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті у кожний момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-яких збитків, є наслідком даних збоїв і неточностей. 9.4. виконавець не несе відповідальності перед Замовниками та третіми особами за часткове або повне невиконання ним зобов’язань, пов’язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними та неминучими обставинами, не що підлягають контролю Виконавця. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади чи органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони чи обмеження щодо діяльності Виконавця інші обстоятельства, які не можуть бути заздалегідь передбачені Виконавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини організації, надає послуги хостингу або інших осіб), збоїв у телекомунікаційних або енергетичні мережі, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм тощо 9.5. виконавець не несе відповідальність перед Замовниками або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, збитки честі, гідності або ділової репутації, викликані у зв’язку з користування Послугами (Продуктами) Виконавця. 9.6. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей Замовника, його Клієнтів, залишених на території Приміщення Виконавця. 9.7. Замовник розуміє та приймає умови, згідно з якими порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припинення надання Замовнику послуг. 9.8. Замовник несе матеріальну відповідальність за псування обладнання та іншого майна Виконавця, винятком природного зносу устаткування чи майна. У разі пошкодження або іншого псування наданого йому майна, в тому числі обладнання, Замовник відшкодовує заподіяний Виконавцю збитки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику відповідної вимоги. 9.9. У разі неотримання Замовником послуг не з прямої вини Виконавця усунення Замовника від участі в Заходи щодо порушення Договору відмови Замовника від цього Договори та/або послуг з суб’єктивних причин тощо, кошти, оплачені Замовником за послуги не повертаються. 9.10. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію та зміни програми Заходів, розкладу графіку Заходів та інших умов Заходів. 9.11. У випадку, якщо по будь-якій причини Виконавець не проводить Заходи у запланований термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного Заходи до іншого терміну. 9.12. сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором, у жодному разі не може перевищувати суму платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за календарний місяць. 9.13. Усі суперечки, які можуть виникнути за цим Договором або у зв’язку з ним, Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів. 9.14. Якщо сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, для розгляду спірного питання вони звертаються до суду. 10. Строк дії, зміна та припинення дії Договору 10.1. Пропозиції діє безстроково. даний Договір починає діяти з моменту акцепту Замовником, справжньої Оферти, умов, передбачених п. 2.3. цього Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань (в т.ч. відшкодування всіх збитків та сплати штрафних санкцій) за цим Договором або у його розірвання. 10.2. Зміни та доповнення до цього Договори можуть бути зроблені Виконавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника. До правовідносин, що виникли до внесення змін та доповнень, застосовується редакція Договору, що діяла на час виникнення таких правовідносин. Замовник не має права вносити зміни та доповнення до цього Договору. 10.3. Договір поширює свою дію на Замовників, які здійснюють користування Послугами (Продуктами) Виконавця як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті. 11. Заключні положення 11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі. 11.2. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Запитання, не врегульовані цим Договором, підлягають дозволу відповідно до чинного законодавства України Усі можливі суперечки, які з відносин, регульованих цим Договором, дозволяються у порядку, встановленому законодавством України. 11.3. Сторони дійшли згоди та домовилися, що всі суперечки, що виникають із відносин, регульованих цим Договором, мають вирішуватись у суді за місцем знаходження (Проживання, постійного перебування) Виконавця з обов’язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів. 11.4. Якщо з тих чи інших причин будь-які умови цього Договору є недійсними (нікчемними) або не мають юридичної сили це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.